Photo, DJELAL
.
* Born 2012-09-24 - Male -
.
- Sire - Ben-Hoor Silver Ruah Midbar -
- Dame - El Riyah Rami Suhayla -
.
- Ha'Derech El Ha'Osher Ruah Midbar -
- Reg: SE37803/2013
-- 'skk.se/hunddata'=2919257
.
Pedigree
Pedigree of 'Ha'Derech El Ha'Osher Ruah Midbar' Osher

--'saluki.breedarchive'
-- 'skk.se/hunddata'=2919257
Ben-Hoor Silver Ruah Midbar Iqaab M'El Aasam (desert bred)
Razalla Bilwadi Rex El Hawashla (desert bred)
Hawashlla (desert bred)
El Riyah Rami Suhayla Rasho von Iransamin Qeyser von Iransamin
Perysa von Iransamin
Mamnouna's Mishmish Mamnouna's Chesem Ceyran
Mamnouna's El Maymouna
This pedigree

*** Photo: Djelal Januari 10 2014 ***

*** 2013 ***

*** Photo: Djelal 1/6 2013 ***

 

*** Photo: Djelal 1/6 2013 ***

 


Djelal Salukis